Čo sa deje na planéte – rozhovor s Veronikou Šablovou

Araretama a odkazy z atlantického dažďového pralesa

V sérii rozhovorov Medzi nami E-ženami predstavuje Gabi Revická s Deniskou Vidovou zástupkyňu Sandry Epstein – autorku vibračných esencií Araretama – Veroniku Šablovú.

Poznáte Araretamu?

Araretama je vzdelávaco – terapeutický systém, ktorý vytvorila Sandra Epstein. Jej korene siahajú do Európy, no už vyše 43 rokov žije v Brazílii, v blízkosti atlantického dažďového pralesa, v ktorom vyvinula a stále vyvíja systém vibračných esencií. „Práve rastliny z tohto pralesa môžu poskytnúť ľudstvu informácie k evolučnému procesu rozvoja nášho vedomia. Aj keď žijete v inej krajine, ďaleko od Brazílie, aj vy ste spojení s týmto pralesom, ste jeho súčasťou. V rovnakom okamihu, kedy prales zomiera, zomiera niečo aj vo vnútri nás. Z mocnej a nádhernej prírody pralesa žije a čerpá svoju výživu a tvorivosť naša duša, naša imaginácia a aj naša spiritualita. Nie je to len obyčajný zdroj surovín. Je to obrovský a netušený poklad ľudstva, ktorý nás učí súcitu a láske a ak ste pripravení načúvať, naučí aj vás mystickému umeniu, zdieľať život v pospolitosti s rešpektom k odlišnostiam. Toto je najväčší odkaz pralesa pre ľudstvo dnešných dní,“ hovorí Veronika Šablová.
„Odkaz a vplyv, ktoré esencie prinášajú, sú pre myseľ takmer nepochopiteľné, obdarujú vás slobodou jedinečnosti, pôvodnosti a tvorivosti a privedú vás k postojom, ktoré budú v súlade s vašou univerzálnou veľkosťou.“

E-ženy, Araretama a Sandra Epstein

E-ženy majú k Sandre Epstein celkom blízko. Mali sme tú česť, zažiť s ňou niekoľko besied, seminárov a v roku 2017 bola dokonca hlavnou hosťkou našej konferencie Prosperujte vďaka svojmu talentu. Práve táto konferencia vznikla po plodnom rozhovore Gabi Revickej s Veronikou Šablovou, dlhoročnou konzultantkou Araretamy. Veronika je zástupkyňou Sandry Epstein pre Slovensko už od roku 2002.

„Raz mi Veronika navrhla vyskúšať ďalšiu radu Sandriných esencií. Jednou z nich bola esencia pod názvom Prosperuj vďaka svojmu talentu. Od toho okamihu sa to so mnou nedalo zastaviť. Takmer denne som myslela na event, na ktorom by sme túto vzácnu myšlienku mali predstaviť našej verejnosti. Ale zdráhala som sa a čosi ma stále odďaľovalo od realizácie. Po čase som sa zdôverila so svojim plánom Veronike a tá ma jedinou vetou nastavila tak, že som hneď na ďalší deň zvolala svoj tím a okamžite sme sa pustlii do realizácie konferenecie. Na jej vetu myslievam často, takmer vždy, keď sa mi rodí v hlave nový projekt a odkladám jeho spustenie. Povedala:
Pokiaľ máš jasnú ideu, myslievaš na ňu, hovoríš o nej, rozvíjaš ju, hoci len v sebe, môže sa pokojne stať, že ju v morfogenetickom poli niekto zachytí a zrealizuje.“

Čo sa deje na planéte v období pandémie? Ako vníma Veronika Šablová zmeny, ktoré sa dejú od marca 2020

V rozhovore sa dozviete, že:

  • Araretama je systém určený pre ľudí, ktorí túžia po zmene. Má vplyv na zmenu vzorcov správania, ktoré máme vytvorené, nabúra staré cesty a mení ich za nové (zmena starých vzorcov myslenia a správania, práca s neuroplasticitou mozgu)
  • Aby sme sa mohli ďalej rozvíjať, potrebujeme nové receptory. Veronika v rozhovore rozpráva o nových esenciách z dielne Sandry Epstein a ich vplyve na naše správanie. O súcite ako o ceste. O dôležitosti vnímania ľudí bez posudzovania.
  • Liečenie zranení z minulosti, súcit, empatia – kvalita, ktorú budeme potrebovať do budúcna. Sandra vraj dávno predpovedala, pre aktuálnu súčasnosť budeme potrebovať veľkú dávku flexibility a humor.
  • Bromélie vnímame ako parazity. V pralese sú vnímané inak, pretože v období sucha zachraňujú strom. Bromélie z Araretamy sú esencie, ktoré prinášajú otvorenosť. Žijeme v ľavej mozgovej hemisfére, ale nedokážeme myšlienky z hlavy preniesť do života. Esencie pracujú s emocionálnym aj s inštinktívnym telom.
  • Veroniku navštevujú klienti rôzneho veku. Niektorých rozplače, niektorých rozosmeje. Keď sa mení naše emočné pole, vyžarujeme novú informáciu a priťahujeme nové situácie. Cieľom práce s esenciami, ale aj nášho pobytu na zemi je, vytvoriť lepšiu verziu samých seba. Objaviť odpoveď na otázku 

KTO SOM?

V závere zaznie pozvánka na Zážitkový seminár so Sandrou Epstein. Je naplánovaný na jeseň 2021 a je určený pre širokú verejnosť, obzvlášť pre ľudí, ktorí sa chcú vymaniť z obmedzujúcich starých vzorcov správania. S radosťou vám o stretnutí so Sandrou Epstein dáme vedieť.

Ako sme krstili knihu Sandry Epstein – Gabi Revická, Sandra Epstein, Slávka Halčáková

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *