Náš zámer: Ponúknuť ženám inšpiráciu, podporu, poradenstvo a /nielen/ technické informácie, ktoré môžu využiť pre svoje on-line podnikanie.

Občianske združenie E-ženy je predovšetkým určené ženám, ktoré:

  • uvažujú nad podnikaním na internete (podnikanie alebo činnosť virtuálnej asistentky),
  • majú svoje on-line podnikanie a chcú ho zlepšiť,
  • mamičkám na materskej dovolenke a nezamestnaným ženám, ktoré hľadajú možnosti uplatnenia (rozbeh podnikania, hand made, virtuálne asistentky),
  • ženám, ktoré hľadajú inšpirácie, ako odísť z pracovného pomeru a začať podnikať
  • podnikateľkám, ktoré rady odovzdávajú svoje poznania ďalej a chápu význam networkingu aj sociálnej užitočnosti – možnosť vlastnej sebaprezentácie a vedenia klubu v E-ženách

Naše občianske združenie E-ženy funguje formou členstva, preto ak premýšľate nad možnosťou pridať sa k nám, pozrite si výhody členstva a ako sa stať našou členkou.