Napíšte nám

Ambasádorka pre spoluprácu a networking – Tamara Osaďanová: tamara@e-zeny.sk

Ambasádorka pre klub Hand Made – Veronika Bošková: ahoj@veronikaboskova.com

Ambasádorka pre klub Cestovanie – Alena Hrehušová: orbistour@orbistour.eu

Líderka pre východné Slovensko – Valéria Petrová: východ@e-zeny.sk

Líderka pre Žilinu a okolie – Daniela Palušová: centrum.havino@gmail.com

Líderka pre Košice a okolie – Gabriela Utľak Solcová: info@gll.sk

Líderka pre Trenčiansky kraj – Daniela Rau: info@danielarau.sk

Koordinátorka virtuálnych asistentiek OZ E-ženy – Bohumila Ďurišová: virtualky@e-zeny.sk

Kultúrna atašé – Michaela Haneková: hanekova@netkosice.sk

https://www.facebook.com/ezeny.sk/